Kursexpedition

Kursexpedition, Svenska som främmande språk

oscar.waldnersol.luse | 2022-07-29

Utbildningsadministratör

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.waldnersol.luse

Telefon 046–222 43 74

Rum SOL:L101a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Administrativt

  • Utbildningsadministratör för Svenska som främmande språk

Utbildningsadministratör

  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post oscar.waldnersol.luse

Telefon 046–222 43 74

Rum SOL:L101a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25