Behörighetsgivande kurs i svenska

Svenska som främmande språk nivå 5–8

Kursen Svenska som främmande språk, nivå 5-8, är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier eller två terminers halvfartsstudier och godkänt slutprov på nivå 8 ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test ger och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Studenterna tränas i muntliga och skriftliga färdigheter genom diskussioner, anföranden och uppsatsskrivning. Grammatiska frågor och övningar utgör en särskild del av kurserna. I kursen ingår också omfattande undervisning i svensk realia och samhällsliv och studier av populärvetenskapliga texter samt modern svensk litteratur. Uttalsträning och datorbaserade övningar är återkommande inslag.

Kursen ges med högt ställda krav på närvaro och deltagande.

Om behörighet till nivå 5

Inträdesprov till nivå 5 inför höstterminen 2022: Läs mer här!

Sök nivå 7 eller 8 som fristående kurs!

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Lena Larsson

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminer öppnar den 15 september och anmälan för höstterminer öppnar den 15 mars. Anmälan görs via www.antagning.se. Vissa terminer öppnar kurserna också för sena anmälningar. Detta sker i mitten av december respektive i mitten av juli. Håll utkik på www.antagning.se om du är intresserad och har missat ordinarie deadline!
Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2020-04-08