lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nybörjarkurser i svenska

Study abroad-kurser i svenska vid Lunds universitet

Vid Lunds universitet finns nybörjarkurser i svenska inom s.k. "Study Abroad"-program. Kurserna är öppna för alla sökande. Du hittar mer information på lu.se: Study Abroad programmes 

Fristående korta kurser

Vårterminen 2020 erbjuder vi följande 7,5 hp-kurser på nybörjarnivå:

SFSA11 - Svenska som främmande språk: Nivå 1 (pågående)

SFSA12 - Svenska som främmande språk: Nivå 2

---------------------------------------------------------------

Höstterminen 2020 erbjuder vi följande 7,5 hp-kurser på nybörjar- och fortsättningsnivå:

SVEF00 - Svenska för studerande med utländsk bakgrund, nivå 1 (ges med start vid höstterminens början)

SVEF02 - Svenska för studerande med utländsk bakgrund, nivå 2 (ges under andra halvan av terminen)

SVEF03 - Svenska för studerande med utländsk bakgrund, nivå 3 (ges med start vid höstterminens början)

SVEF04 - Svenska för studerande med utländsk bakgrund, nivå 4 (ges under andra halvan av terminen)

Har du redan goda kunskaper i svenska, motsvarande B1 eller B2 enligt Europarådets nivåskala? Då kan våra kurser på nivåerna 5-8 vara något för dig! Läs mer här: Svenska som främmande språk på högre nivåer

Lära svenska utanför Lunds universitet

Du kan också lära dig svenska vid andra universitet och högskolor, inom SFI-verksamhet på Komvux eller hos andra utbildningsanordnare.

Hitta mer information på Svenska institutets sida StudyInSweden: http://www.studyinsweden.se/Learn-Swedish/