lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Six PhD positions at the department

2018-02-01

We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and cognitive science.

By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2018.

Three faculty funded positions:

One position in practical philosophy

One position in theoretical philosophy

One position in cognitive science

Two externally funded positions in practical philosophy within "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

One externally funded position in cognitive science within the project "What Can We Know About Ourselves?

På svenska

Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2018.

3 fakultetsfinansierade doktorandtjänster:

en tjänst i praktisk filosofi

en tjänst i teoretisk filosofi

en tjänst i kognitionsvetenskap

2 externfinansierade tjänster i praktisk filosofi inom "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

1 externfinansierad tjänst i kognitionsvetenskap inom projektet "What Can We Know About Ourselves?