lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ledig tjänst som senior forskare i praktisk filosofi

2018-01-18

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en heltidsanställning som forskare i minst sex år från och med september 2018.

Den seniora forskaren kommer att bidra till forskningsmiljön, särskilt med avseende på fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse). Han eller hon kommer också aktivt att delta i LGRP:s forskningsseminarium och annan relevant forskningsverksamhet vid Filosofiska institutionen. Uppgifterna kan också omfatta ansökningsskrivande, marknadsföring av projektet i akademiska och populärvetenskapliga sammanhang, undervisning, handledning av doktorander, kursutveckling och andra undervisningsrelaterade aktiviteter. Sådana uppgifter skall inte överstiga 20% av tjänsten. Tjänstens innehavare förväntas utföra sin forskning i Lund och vara regelbundet och konsekvent närvarande i forskargruppens olika aktiviteter och program (workshops, seminarier, konferenser osv).

Läs mer om tjänsten och ansök här.