lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapsrådet ger bidrag till filosofisk forskning

2017-12-14

David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

David Alm får bidrag för projektet Antalets moraliska betydelse och Martin Jönsson för projektet En kunskapsteoretisk undersökning av interventioner mot implicita fördomar.

Vetenskapsrådets hemsida kan du se alla bidragsbeslut inom humaniora och teologi.