Kurser i ryska vårterminen 2021

Information och vägledning om vårens kurser

Läs ryska och skaffa dig en unik spetskompetens!

Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor. Genom att välja ryska som en del av din universitetsutbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblick.

Med kunskaper i ryska kan du som jurist, statsvetare, ekonom, journalist, kulturvetare, översättare eller tolk profilera dig på en tuff arbetsmarknad. Din utbildning får en unik spetskompetens som är attraktiv för många arbetsgivare, inte minst med tanke på den säkerhetspolitiskt skärpta situationen vi just nu ser utvecklas i Östersjöregionen.

Kursutbud i Ryska våren 2021:

 

Anmäl dig senast 15 oktober.

För dig utan några förkunskaper i ryska:

För dig som har läst ryska på gymnasiet eller liknande:

  • Grundkurs, 30 hp (RYSA10)
    Första steget i dina studier i ryska på högskolenivå. Lägger grunden för att bli expert på det ryska s