lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser i ryska höstterminen 2019

Vill du ge din utbildning en unik spetskompetens? Läs ryska på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Med kunskaper i ryska kan du som jurist, statsvetare, ekonom, journalist, kulturvetare, översättare eller tolk profilera dig på en tuff arbetsmarknad. Din utbildning får en spetskompetens som är attraktiv för många arbetsgivare, inte minst med tanke på den säkerhetspolitiskt skärpta situation vi just nu ser utvecklas i Östersjöregionen. 

Under höstterminen 2019 ger vi nybörjarkurser för dig som aldrig har läst ryska men också fortsättningskurser som kräver förkunskaper i ryska. Du kan också läsa separata kurser med inriktning mot rysk litteratur, kultur och film som inte kräver några förkunskaper i ryska. (se kurser nedan)

Vill du ytterligare fördjupa din kompetens i ryska kan du fortsätta att studera på avancerad nivå. Språk- och litteraturcentrum erbjuder två masterprogram med inriktning mot ryska: Översättarmastern och masterprogrammet Litteratur-Kultur-Media.

Du kan också alltid höra av dig till vår studievägledare för mer information!

Nybörjarkurser

Grundkurser

Fortsättningskurser