lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i Romanska Språk, särskilt franska, sedan 1991. Jag har undervisat i franska, främst om fransk lingvistik, språkinlärning och flerspråkighet - franskan i kontakt med andra språk. Som professor i Romanska Språk har jag handlett doktorander fram till disputation i franska, italienska och rumänska. Min forskning handlar om hur franska språket tillägnas i olika situationer.

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Min forskning och undervisning rör i främsta hand tvåspråkighet och språkinlärning, både hos barn och vuxna. Jag har undersökt hur vuxna svenskar tillägnar sig franska utan undervisning, endast genom att vistas i Frankrike och samtala med fransktalande. Vidare hur små svensk-franska barn lär sig båda språken, från ca 2 års ålder. För närvarande leder jag forskningsprojektet STUF - STartålder och Utveckling av Franska. Det handlar om hur svensktalande barn lär sig franska som ett andra språk i förskolan eller grundskolan, och dessa barn jämförs med barn som har franska från början i familjen.

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (9 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Suzanne Schlyter

Professor emerita
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post suzanne.schlyterrom.luse

Rum SOL:L508a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20