lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Liliete Martins

Utbildningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post liliete.martinssol.luse

Telefon 046–222 84 50

Rum SOL:A233

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20