lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ingalill Björk

Ekonom
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingalill.bjorksol.luse

Telefon 046–222 97 91

Rum SOL:H303

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20