lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Administrativt

Uppdrag

  • Ekonom för Barnlitteratur, Filmvetenskap, Filmvetenskap, Författarskolan, Författarskolan, Japanska, Kinesiska, Litteraturvetenskap, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik samt Teaterns teori och praktik

Ingalill Björk

Ekonom
Avdelningen för japanska och kinesiska
Filmvetenskap
Författarskolan
Litteraturvetenskap
Sektion 2
Teaterns teori och praktik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingalill.bjorksol.luse

Telefon 046–222 97 91

Rum SOL:H303

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20