lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Emelie Eleonora Wiman-Lindqvist

Projektassistent
Språk- och litteraturcentrum

Receptionist
Driftsenhet SOL
Driftsenhet HT

Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post emelie_eleonora.wiman-lindqvistsol.luse

Telefon 046–222 87 06

Rum SOL:L101A

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (projektassistent, receptionist)
(receptionist)

Internpost hämtställe 20

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.