lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (11 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Atene Mendelyte

Doktorand
Filmvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post atene.mendelytelitt.luse

Telefon 046–222 64 79

Rum SOL:H132

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20