lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktor i engelsk lingvistik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är de kognitiva aspekterna av läsning, mer specifikt hur förväntningar påverkar läsning och förståelsen av skriven text. Jag har också forskat i ett forskningsprojekt som fokuserar på användningen av eye-tracking i klassrumsmiljöer, förbättring av multimodala läromedel och på att undersöka effekten av textläslighet på lärande. Jag har tidigare undersökt påverkan av ljud och musik på ögonrörelser, både för dynamiska stimuli (t.ex. videoklipp) och för mer grundläggande ögonrörelser (t.ex. en antisackad-uppgift).

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (15 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Alexander Strukelj

Forskare
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.strukeljenglund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20