Forskning

Nygrekiska

Nygrekiska

Ämnet Nygrekiska inbegriper forskning i grekiskt folkspråk från bysantinsk tid (1000-talet) fram till idag. Den form av bysantinskt språk som studeras är den som gestaltar sig i Digenis Akritis-eposet, i riddarromaner från 1200-talet och i Moreas krönika.

Sabatakakis har studerat dialekternas utveckling under medeltid och resultaten har redovisats vid konferenser om dialektologi i Grekland. Hans egentliga forskning både under och efter forskarutbildningen rörde grekiskt medeltids- och renässansspråk och dess litteratur. Ett sidospår i hans forskning var de bysantinsk-arabiska relationerna ur ett både historiskt och litterärt perspektiv. Har han forskat vid Jordan University i Amman om "synen av den andre" i bysantinsk och arabisk litteratur under 2009. Vid samma universitet har han även undervisat i bysantinsk och nygrekisk litteratur under 2004.

Sabatakakis deltar i ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet om resenären och orientalisten Jonas Jacob Björnståhl. Han var den förste svensk som reste till det grekiska fastlandet i vetenskapligt syfte och den förste europé som reste i forskningssyfte till Thessalien. Sabatakakis delprojekt handlar om postkoloniala perspektiv på det som framställs som främmande. Koloniala diskurser verkar på olika nivåer samtidigt. Diskursiva motsägelser är inte ovanliga. Det kan gälla samhällsorganisation, demografiska rapporter, geografisk kartläggning, religioner mm. Olika nationaliteter nämns och beskrivs av Björnståhl i hans brev och reseskildringar, dels de som lever i de länder han reser till, dels utlänningar bosatta i dessa länder.

Vidare forskar Sabatakakis om grecisten Björnståhl och hans förhållande till Grekland och grekerna. Detta delprojekt kommer senare att utvecklas i ett bredare projekt som handlar om svenska resenärer i Grekland mellan 1600- och 1900-talet.

En annan resenär som Sabatakakis forskar om är Adolf Fredrik Sturtzenbecker (1757-1784) som reste i Björnståhls spår och även han dog i Grekland. Dennes dagbok kommer att ges ut i samarbete med Johan Heldt från Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet.