lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anmälningsinformation

Fotograf: Louise Larsson

Nästa TISUS-testtillfälle är 7-8 maj 2019.

Hur anmäler jag mig till TISUS-testet i Lund?

  1. Betala in testavgiften (1.600 kronor för helt prov eller 600 kronor för restprov).
  2. Skicka in ifylld anmälningsblankett och bifoga kvitto på inbetalningen.

Anmälan till testet i Lund ska göras på särskild blankett (se nedan!) till

Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, att. Lena Larsson, Nordiska språk, Box 201, 221 00 LUND.

Anmälningsblankett hämtar du via länk nedan. Har du problem att fylla i eller skriva ut den - kontakta Gunilla Ek Werner, gunilla.ek_wernersol.luse, 046-222 87 10.

Anmälan och avgift för vårterminens test skall vara oss tillhanda senast 29 mars 2019. OBS! Maximalt 70 deltagare! Skulle detta antal uppnås före sista anmälningsdatum tas inga fler anmälningar emot.

Skicka anmälan och kopia av kvitto på avgiften med vanlig post eller som pdf via mejl (se adress nedan). Vid betalning via internet måste du bifoga kopia av kvitto/betalningsorder.

Får jag en bekräftelse?

Vi bekräftar så snart vi fått in din anmälan och cirka 7-10 dagar före provdagen skickar vi sedan en kallelse med schema för provet tillsammans med ämnen för det muntliga provet.

OBS! Om du skickar in din anmälan under sommaren kommer du att få bekräftelse först i mitten av augusti.