lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utnämningen till professor i nordiska språk

2009-09-01

Ledningen för Språk- och litteraturcentrum gratulerar Halldór Sigurðsson på utnämningen till professor i nordiska språk.

Lunds universitet har länge levt med bristen på en professor med särskild inriktning på det isländska språket, detta är nu till vår stora glädje åtgärdat. Ett stort grattis till Halldór.

Sanimir Resic, prefekt