Copyright David Håkansson

Startsida

Studenter berättar

Om Island

Om isländska

Jämför isländska och svenska

Om utbildningen i Lund

Länkar

Till Nordiska språk

Om isländska

”Isländska – det är rappakalja för mig!”

Är du säker? De flesta är förmodligen medvetna om att några språk är närmare besläktade med varandra än andra. Till exempel har du säkert bara smärre problem med att förstå det överordnade innehållet av en dansk eller norsk text medan du kanske finner det svårare att förstå en fransk, holländsk eller serbokroatisk text. Det beror på att danska, norska och svenska alla är nordiska språk, d.v.s. de är mycket närt besläktade med varandra.

Isländskan är också ett nordiskt språk även om du kanske tycker att det är något svårare att förstå än danska och norska (i alla fall när det gäller vissa norska dialekter). Orsaken till att isländskan verkar vara lite annorlunda är att den är en annan typ nordiskt språk än svenska, norska och danska. Det finns nämligen två slag nordiska: Västnordiska och östnordiska.

Isländska, färöiska och vissa (västliga) norska dialekter är västnordiska medan danska, svenska och vissa (östliga) norska dialekter är östnordiska. Men ändå går det faktiskt att förstå åtminstone en del av det som står i en isländsk text om man bara tar till sig ett litet råd: Ersätt bokstäverna och med antingen t eller d:

Modern isländska:

Faðir vor, þú sem ert í himnunum: helgist nafn þitt. Komi ríki þitt. Verði vilji þinn, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð; Og gef oss upp skuldir vorar, svo sem vér og höfum gefið upp skuldunautum vorum. Og leið oss ekki í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því þitt er ríkið og mátturinn og dyrðin að eilifu.

Kände du igen den här texten? Låt oss för säkerhets skull ta den på svenska också:

Modern svenska:

Fader vår, som är i himmelen. Helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på Jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra synder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten i evighet.

Som du kan se är isländskan inte så annorlunda som man skulle tro. Ge därför inte upp i förväg utan plugga isländska vid Lunds Universitet.

Isländska – ett språk med historia

För dig som är (språk)historiskt intresserad har isländskan med stor sannolikhet mycket att erbjuda. Det sägs nämligen ofta att isländskan inte har förändrats ett dugg på tusen år. Det är nu inte helt sant, men ändå...

Både inom ljudutvecklingen, grammatiken och ordförrådet har det visserligen inte hänt många större förnyanden från de tidigaste lag- och eddatexterna kring förra millennieskiftet tills den moderna isländskan anno 2006. Särskilt i skriften ser man det, för talspråket har nog förändrats något mer.

Ett bra exempel på denna utveckling (eller kanske på frånvaron av utveckling) är följande strof ur eddadikten Völuspá (ca. år 1000). Om du jämför den fornisländska versionen med den moderna översättningen ser du strax att det inte har hänt mycket annat än att bokstaven O (som egentligen ska skrivas som ett o med hake, och låter som ett å) blivit till ö, och bokstäverna æ och œ har fallit ihop till æ:

Fornisländska: Modern isländska:
Sér hón upp koma
Oðro sinni
Orð ór ægi
iðiagrœna;
falla forsar, 
flýgr Orn yfir,
sá er á fialli
fiska veiðir. 
Sér hún upp koma
öðru sinni
jörð úr ægi
iðjagræna;
falla fossar,
flýgur örn yfir,
sá er á fjalli
fiska veiðir.

Islänningarna har länge gjort en stor insats för att motverka andra främmande språks inflytande på det egna språket, något som i sin tur bidrar till isländskans något ålderdomliga utseende och struktur. Tydligast ses det i hur islänningarna bildar nya ord. De gör nämligen inte som svenskarna allt som oftast gör: Bara tar in ett lånord i den form som ordet har i det ursprungliga källspråket. Snarare bildar de ett nytt ord med hjälp av de ord och rötter som redan finns i isländskan, vilket det finns hur många exempel som helst på:

  • kvikmynd = film (bokstavligt översatt: levande bild).
  • sími = telefon (i fornisländskan betydde ordet ”tråd”).
  • togleður = gummi (bokstavligt översatt: dragläder).
  • tölva = dator (detta ord har en rätt så krånglig bakgrund. Det är bildat till roten ”tal” (= någonting med nummer, tal och mekanik) på samma sätt som ordet ”völva” (mytologisk sierska som avslöjar saker och ting som är fördolda för den vanliga människan).
  • vegabréf = pass (bokstavligt översatt: vägbrev).

 Tycker du att det här låter intressant? Då tveka inte utan plugga isländska vid Lunds Universitet!

Denna sida är skapad av Studeranderådet vid Nordiska språk.