Copyright David Håkansson

Startsida

Studenter berättar

Om Island

Om isländska

Jämför isländska och svenska

Om utbildningen i Lund

Länkar

Till Nordiska språk

Om island

Vulkaner och glaciärer

Island är ett fascinerande säreget land bestående av en stor och flera mindre öar, 30 mil från Grönland, 100 mil från Norge och 80 mil från Skottland. Huvudstad är Reykjavík med ungefär hälften av landets invånare och hela Island har en fjärdedel av Sveriges storlek. Men till skillnad från Sverige, som består till drygt hälften av skog, täcks Islands yta bara till en hundradel av skog, och lika mycket av jordbruk. Desto mer plats tar vulkanerna. Landet är en ung lavaplatå och har hela 200–300 vulkaner, av vilka ungefär 30 fortfarande är aktiva. Island är en bit av den mittatlantiska ryggen som sticker upp ur havet, dessutom över en hetfläck, vilket innebär ett onormalt stort flöde av magma. Gejsrar och hetvattenkällor är andra tecken på landets heta belägenhet. Ändå består Island till en tiondel av glaciärer – där Vatnajökull är den största.

Skarpa kanter och mulet väder

Ett platå- och fjordlandskap är annars vad landet är, med en medelhöjd över havet på en halv kilometer. Kanterna är skarpa och taggiga, vilket blir ännu tydligare av bristen på växtlighet, och eftersom berggrund hela tiden bildas tyngs Island ner på mitten – och lutar inåt. Stora delar av det fjäliknande landskapet har ingen växtlighet alls eller är täckt av lava, men myrar, en del torrare marker med fjällväxter och hedar med kråkbär, ljung och dvärgbjörk finns. Malmös medeltemperatur ligger på vintern på -0,2o och på sommaren på 17o. Island ligger inte alls långt därifrån, med -0,5o på vintern, men med bara 11o på sommaren. Kiruna har en medeltemperatur på sommaren på 13o – Islands somrar är svala. Vädret är gärna blåsigt och fuktigt med regn, särskilt i norr i mängder som motsvarar det dubbla värdet av Sveriges mest regniga områden.

Få djur

Island är isolerat och ligger långt norrut och de enda djur man kan hitta är fjällräv, mink, ren och några olika smågnagare, bland fåglarna finns lunnefågel stormfågel och mås. Här saknas helt grodor, fjärilar, myggor och myror. Runt kusterna simmar säl omkring.

Glesbefolkat, hög standard, starkt språk, republik och turister

Landet är glesbefolkat och man bor längs kusterna, men medellivslängden är en av världens högsta. De sociala avgifterna är de lägsta i Norden, den materiella levnadsstandarden hör till världens högsta och bokutgivningen är förmodligen världens största, per capita räknat. En lösning på problemet med den utspridda befolkningen var internatskolor och distansutbildning, både för grundskola och gymnasium. Många av landets studenter studerar dock utomlands, oftast i Skandinavien och USA. Språket är isländska och skyddas obevekligen från utländsk påverkan; engelska TV-sändningar förekommer inte och de ord som tas in i språket har genomgått en isländsk förvandling. Fisk och fiskeprodukter är vad Islands ekonomi vilar på men när landet utökade på sjuttiotalet sin fiskegräns från tolv till tvåhundra sjömil ledde det till det så kallade torskkriget med Storbritannien. Statsskicket är republik, men presidenten har numera mest ceremoniella funktioner. Dock fick man 1980 världens första demokratiskt valda kvinnliga statsöverhuvud. Alltinget är landets motsvarighet till riksdag, men det är knappt en femtedel så stort. Järnvägar har man inga och av vägarna är bara en femtedel asfalterade. Något man däremot har är turister, som varje år är lika många som Islands hela befolkning.

Folktron har dröjt kvar

Till religionen är man protestantisk men spiritismen och folktron är ändå förankrad, mest folkligt men även bland präster och intellektuella och de kan fortfarande påverka vardagsliv och officiella beslut. Exempelvis har många respekt för stenblock och andra naturformationer där man tror att huldufolket bott. Så sent som på 80-talet har det hänt att nybyggda vägar fått vika för sådana stenar.

Ständiga ägarbyten

Genom århundradena har Island farit fram och tillbaka mellan olika härskarländers händer. Redan på 800-talet kom norska nybyggare och koloniserade landet. De förde med sig sina traditioner och minnen, bland annat det muntliga sagoberättandet, varav en viktig del var eddapoesins guda- och hjältesånger. Efter en lång tids stormannavälde var man på 1200-talet tvungen att underkasta sig Norges kung. Detta århundrade var också isländsk litteraturs stora sekel, eftersom de unika islänningasagorna då kom till, till största delen nedtecknade muntliga berättelser från tiden innan det andra årtusendet började, då norrmännen ännu koloniserade landet. "Egill Skalla-Grímssons saga” är ett berömt exempel från tiden, men ännu större blev Snorre Sturlasson med sin Edda. Tack vare honom sparades mycket eddapoesi till eftervärlden.

Jordbruksland med ständiga ägarbyten blir sitt eget industriland

Hundra år senare ersatte torkad fisk vadmal som största exportprodukt. Ytterligare hundra år senare, på 1400-talet, blev kontakten med Norge mycket svagare. Istället tog England över, efter att ha handlat mycket fisk och blivit hotat i sin position av Danmark. På 1500-talet hamnade Island istället under den danska kronans envälde och gick samtidigt igenom reformationen. Enväldet höll i sig ända till 1848, när lusten till självständighet började spira bland isländska studenter i Köpenhamn. Samtidigt växlade den traditionella, lantbruksbaserade livsstilen ganska snabbt till att alltmer bli som ett vanligt industrilands. 1918 blev Island ett självständigt rike med bara kung och utrikestjänst gemensam med Danmark, som man bara var i union med. Under första världskriget blev landet en viktig bas för USA, vilket det fortfarande är. Under andra världskriget bröts förbindelsen med Danmark helt. 1944 utropades Island till republik. Som det är nu har landet ingen egen militär, men en amerikansk militärbas huserar på Keflavíks flygfält.

Island är nu en modern och urban industristat, men folktron avvaktar och karga klippor, hedar, vulkaner, gejsrar och vattenfall står stadigt kvar.

Källa: NE

 

Denna sida är skapad av Studeranderådet vid Nordiska språk.