Copyright David Håkansson

Startsida

Studenter berättar

Om Island

Om isländska

Jämför isländska och svenska

Om utbildningen i Lund

Länkar

Till Nordiska språk

Länkar:

Studera i Norden

Nordplus: http://siu.no/vev.nsf/o/nordplus – Utbyte för lärare och studenter mellan skolor och högskolor i Norden som initieras av Nordiska ministerrådet. Du kan få stipendium för att åka på ett nordplusutbyte efter ett års högskolestudier. Kontakta Kristian Berghult för mer information.

Nordkurs: http://www.nordiska.su.se/nordkurs – Sommarkurser om språk, litteratur och kultur i Norden.

Högre utbildning i Norden: http://www.abo.fi/norden/ – Information om högre utbildning och om universitet och högskolor i Norden. Här hittar du även länkar till annan information på det nordiska kulturområdet.

Om Island

Islands utrikesdepartement: http://www.iceland.is/ – Allmän information om Island.

Om isländska

En liten språkkurs: http://www.icelandic.hi.is/ – Bra språkkurs för nybörjare där man kan lyssna på och läsa enkla dialoger på isländska som Háskóli Ìslands (Islands universitet i Reykjavík) har lagt ut.

Orðabanki íslenskrar málstöðvar (Isländska språknämndens ordbank): http://www.ismal.hi.is/ob/ – Isländska språknämndens ordbank on-line där man kan översätta ord mellan bl.a. isländska och de andra nordiska språken, finska, samiska, grönländska, engelska, tyska, franska, italienska och till och med japanska.

Orðabók Háskólans (Islands universitets ordbok):
http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=innsl – Lexikon där man kan slå upp ett isländskt ord och få grammatiska, språkhistoriska och filologiska upplysningar om ordet. Hemsidan är på isländska.

Ríksútvarpið (Islands statsradio): http://www.ruv.is/ – På Ríksútvarpiðs hemsida kan man bl.a. se på isländsk teve, lyssna på isländsk radio och läsa isländska nyheter. Hemsidan är på isländska.

Nordens språkråd: http://www.norden.org/sprak/nordenssprakrad/sk/index.asp – Nordiska ministerrådets sakkunniga organ när det gäller språkfrågor och nordisk språkpolitik. Nordens språkråd ansvarar för samarbetet mellan de nordiska språknämnderna.

Arbeta i Island

Islands arbetsförmedling: http://www.vinnumalastofnun.is/

Nordjobb: http://www.nordjobb.net/ – Sommarjobb i Norden för unga mellan 18 och 28 år.

Hallo Norden: http://www.hallonorden.org – Nordiska ministerrådets informationsplats för privatpersoner och företag som rör sig över de nordiska gränserna och som behöver information och vägledning. Här finns aktuell information till dig som ska flytta, studera eller arbeta i ett annat nordiskt land.

Övriga länkar

Isländska sällskapet: http://www.nordiska.uu.se/island/islank.htm – Isländska sällskapets har bra länkar till bl.a. isländska myndigheter och hemsidor om isländsk litteratur och språkliga ämnen, vikingar, isländska massmedier, utbildning, biblioteksresurser och kartor.

Isländska föreningen i Lund: http://islund.pp.nu/ – Hemsida för islänningar i Lund. Hemsidan är på isländska.

Nordiska ministerrådet och nordiska rådets gemensamma hemsida: http://www.norden.org – Information om de nordiska länderna och om rådens arbete och verksamhet för att främja samarbetet mellan de nordiska länderna.

Föreningen Norden: http://www.norden.se – Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Här finns information om olika projekt och verksamhet som föreningen har och bra länkar till den som är intresserad av de nordiska länderna.

Föreningen Nordens ungdomsförbund i Sverige: http://www.fnuf.se – Föreningen Nordens ungdomsförbunds hemsida med information om deras verksamhet och bra länkar till bl.a. utbildning och arbete i de nordiska länderna.

 

Denna sida är skapad av Studeranderådet vid Nordiska språk.