Copyright David Håkansson

Startsida

Studenter berättar

Om Island

Om isländska

Jämför isländska och svenska

Om utbildningen i Lund

Länkar

Till Nordiska språk

Velkomin!

Visste du att du kan läsa isländska vid Lunds universitet? I Lund kan du läsa isländska på A- och B-nivå eller läsa de fyra 7,5-poängskurserna på A-nivå som fristående kurser (Isländska, en introduktion, Fortsättningskurs i nyisländska, Fornisländska och Island: språk, historia och kultur). På den här hemsidan finns information till dig som skulle vilja läsa isländska eller veta mer om Islands språk, historia och kultur. Här finns också länkar till hemsidor för dig som vill åka till Island för att studera eller arbeta och hemsidor om det isländska språket och andra intressanta länkar.

Läs isländska!

Isländska ska du läsa om du är intresserad av eller bara är nyfiken på isländska. Språk är roligt att läsa och du vill kanske bredda dina språkkunskaper eller komplettera dina studier i t.ex. svenska. Det är ett mervärde i sig att kunna jämföra sitt eget språk med ett annat nordiskt språk, eftersom du får ett språkvetenskapligt och språkhistoriskt perspektiv på svenskan när du läser isländska. Du berikar ditt eget språk genom att lära ett annat.

Isländska ska du läsa om du vill lära dig mer om Island och om du vill veta mer om ett annat nordiskt lands kultur och samhälle. Det är intressant och nyttigt att lära sig mer om hur vår gemensamma kulturhistoria hänger samman och på vilket sätt den skiljer sig åt. Du får även en inblick i den isländska litteraturen. När du läser isländska vidgar du dina vyer och får tillfälle att se omvärlden från ett annat perspektiv.

Isländska kan berika dina studier i bl.a. svenska, litteraturvetenskap och lingvistik, men även ämnen som historia och arkeologi. Isländska kan du ha nytta av om du i framtiden vill arbeta som t.ex. lärare i svenska, bibliotekarie eller översättare. Om du läser isländska har du en bra grund att stå på om du vill förlägga dina utlandsstudier i Island eller om du vill arbeta i Island för en kortare eller längre tid.

 

Denna sida är skapad av Studeranderådet vid Nordiska språk. Bilderna är tagna av David Håkansson.