lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pris från Kungliga Gustaf Adolfs Akademien

2009-11-04

SOL-ledningen gratulerar Gerd Carling på lingvistik, som tillsammans med Lenny Lindell, fått pris från Kungliga Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur för boken "Ordbok över svensk romani. Resandefolkets språk och sånger" (2008, Podium förlag).

Sanimir Resic, prefekt