lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Priser till forskare i allmän språkvetenskap

2009-01-12

Bengt Sigurd har tilldelats Svenska Akademins språkforskarpris 2008 och Gerd Carling har tilldelats ett pris från La Fondation Colette Caillat de l'Institut de France.

Bengt Sigurd, professor emeritus i allmän språkvetenskap har tilldelats Svenska Akademins språkforskarpris 2008. Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid.

Docent Gerd Carling, forskare i allmän språkvetenskap har tilldelats ett pris från La Fondation Colette Caillat de l'Institut de France för sitt arbete med "A Dictionary and Thesaurus of Tocharian A".