lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande

SVEF26

Kurskod: SVEF26
Engelsk titel: Swedish for Students with a Foreign Background: Academic Writing
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2019.

Kurstillfälle: sommaren 2019
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2019-07-29 – 2019-08-31
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-S3101

Lärare: Per Lagerholm

Beskrivning

Behöver du förbättra dina kunskaper och färdigheter i svenska språket inför vidare studier? Om du har betyg i Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 eller godkänt TISUS-test kan du söka kurserna i Svenska för studerande med utländsk bakgrund.

Kursens innehåll

I kursen Akademiskt skrivande får du arbeta med att utveckla din förmåga att skriva korrekta, kvalificerade och välformulerade texter på svenska. Kursen behandlar svensk sakprosa med fokus på akademiskt skrivande och språkliga hjälpmedel. Under kursen får du arbeta med ett antal olika skrivuppgifter, som alla har anknytning till det akademiska skrivandet. Du lär dig metoder och tekniker för att ge relevant och konstruktiv återkoppling på språket i både egna och andras texter. Vi använder oss av kamratrespons och självreflexion och du förväntas kunna ge och ta konstruktiv kritik. En del av kursen ägnas åt hur man i akademiska sammanhang refererar och citerar litteratur på ett korrekt sätt.

Kursen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform, så du behöver ha tillgång till en dator med nätuppkoppling under hela kursperioden. I början av kursen förekommer en registreringsuppgift som ska genomföras under utsatt tid. Under kursens gång ska du sedan självständigt genomföra 4–6 inlämningsuppgifter, och dessa rättas och kommenteras individuellt av läraren. Godkända resultat på samtliga inlämningsuppgifter är en förutsättning för att du ska få delta i den skriftliga salstentamen som äger rum i Lund i slutet av kursen.

Kursen bygger på aktivt deltagande i kursens olika moment och självständiga studier av kursmaterialet. Under hela kursen har du möjligheter att kommunicera med lärare och övriga kursdeltagande. Lärarsvar på frågor av allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Kursens placering

Kurserna i ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund riktar sig till den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier, men ändå känner behov av att arbeta mer med språket. Kurserna kan ingå i en examen, men inte utgöra ett huvudområde.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.