Kurs

Kurskod: FÖUN28
Engelsk titel: Translation from Danish
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2021.

Undervisning – höstterminen 2021

Covid-19 fortsätter att påverka våra utbildningar. Undervisning och examination kommer under första hälften av terminen att ske både digitalt och på campus. Från 1 november ligger fler moment på campus – aktuellt schema finns via kurshemsidor och/eller i Canvas.

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: halvfart, dagtid

Lärare: Sofie Nilsson

Beskrivning

Varje hösttermin erbjuder Översättarutbildningen i Lund en kurs i Översättning från danska.

Kursen ges både som en kurs inom Översättarprogrammet och som en fristående kurs på halvfart (eftermiddagstid) och ger 15 högskolepoäng. Kursen inleds med en snabbkurs i danska för svensktalande, och därefter får studenterna öva på att översätta texter i olika genrer från danska till svenska. I samband med textgenomgångarna diskuteras lexikala, morfologiska, syntaktiska och stilistiska skillnader mellan språken. Nytt från och med höstterminen 2019 är att man inte behöver ha någon formell översättarutbildning för att gå kursen. Det räcker med en kandidatexamen med vilken inriktning som helst, Engelska 6 och Svenska 3 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper, samt minst 60 hp i svenska eller i ett annat språk (ej nybörjarkurser).

Kursen ges av en dansk och en svensk universitetslärare med lång erfarenhet av att undervisa i översättning mellan danska och svenska. 

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15