lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Översättning från danska

FÖUN18

Kurskod: FÖUN18
Engelsk titel: Translation from Danish
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning, Masterprogram i översättning

Termin:

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-01-20
Behörighet: 60 högskolepoäng i Översättning på avancerad nivå vari ingår ett examensarbete för magisterexamen om minst 15 högskolepoäng.
Anmälningskod: LU-34111

Lärare: Mari Bacquin, Robert Zola Christensen

Beskrivning

Kursens innehåll

I kursen genomgås grundläggande drag i det danska språket, i synnerhet skriftspråket, med avseende på syntax, morfologi, semantik och pragmatik. Vidare beskrivs och analyseras danska texter lexikaliskt, stilistiskt, morfologiskt och syntaktiskt. Pragmatisk teori studeras och ligger till grund för praktisk analys av danska texter. I ett flertal praktiska övningar med texter från olika genrer tränas översättningsfärdigheter, och på kursen studeras dansk och svensk grammatik, ortografi och semantik utifrån ett översättningsperspektiv. Även språkens expressivitet studeras i ett kontrastivt dansk-svenskt perspektiv. 

Undervisning sker i form av föreläsningar samt seminarier där sju till nio obligatoriska examinerande översättningsuppgifter förbereds och gås igenom. 

Kursens placering

Kursen utgör en valbar kurs inom masterprogrammet i översättning (HAÖVR). Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.