lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs

KNDA32

Kurskod: KNDA32
Engelsk titel: Chinese: Level 2 A - Online Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 1
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2020-01-20 – 2021-01-17
Behörighet: Grundläggande samt KNDA11, KINA01 eller motsvarande
Anmälningskod: LU-75231

Kursansvarig: Ivo Spira

Beskrivning

Kursen är helt nätbaserad och utgör en fortsättning på nybörjarkurs 2 i kinesiska. Den bygger på läsning av skönlitterära texter och genomgång av dessa samt textbaserade övningar. Efter avslutad kurs förväntas du kunna visa fördjupade kunskaper om rikskinesiskans grammatiska struktur, kunna läsa enklare skönlitterära texter på kinesiska och förstå talad kinesiska i olika situationer. Skriftliga inlämningsuppgifter som följs upp av praktiska genomgångar av övningarna från kursledaren utgör en form av löpande examination för kursen. Konversationsträning via ett videokonferensverktyg kan komma att erbjudas.

Delkurser

  1. Modern kinesisk skönlitteratur, 15 hp
  2. Sakprosatexter inom olika ämnesomr och Kinas språkhistoria, 15 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Distans Lund, halvfart 50%
20 januari 2020 – 17 januari 2021

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs är 50 000 SEK.