Kurser i jiddisch våren 2021

Information och vägledning

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation jiddischtalande forskare och lärare hjälper till att återuppliva språket under 2000-talet. Undervisningen består dels av språkstudier och dels av kulturella kurser som undersöker den rika jiddiska litteraturen och Ashkenazi-judisk historia och kultur.

Kursutbud VT21:

Anmäl dig senast den 15 oktober.

OBS: Alla våra kurser ges på engelska och på distans för att också vara tillgänglig för internationella studenter.

Språk och litteraturkurser:

Kulturkurser

Vid sidan om våra språkkurser ger vi också en eller två så kallade kulturkurser varje termin. De är kurser som inte kräver några förkunskaper i Jiddisch men som behandlar olika aspekter av judisk kulturhistoria, med tyngdpunkt på jiddischspråkig sådan. Även dessa kurser ges på engelska.