lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser i Judisk kultur våren 2020

Lär dig om den judiska kulturen utan krav på förkunskaper i Jiddisch.

Förutom att vara det enda universitet i Norden som erbjuder högskolestudier i Jiddisch som modernt språk så ger Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet också kurser i judisk och Jiddisch-talande kultur, litteratur och film.

Under kommande vårtermin 2020 kommer vi att ge dessa två kurser:

Inga förkunskaper i Jiddisch krävs utan kurserna är öppna för alla som är intresserade av judisk kultur och historia. Observera dock att undervisningsspråket är engelska. 

Båda kommer att öppna för sena anmälningar den 13 december, så lägg in en påminnelse i kalendern!

Kontakt

Robert Ekdahl, studievägledare

046–222 84 60