Kurser i Jiddisch

Höstterminen 2020

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur.

Hösten 2020 ger vi följande kurser i jiddisch vid Språk- och litteraturcentrum. Sen anmälan öppnar den 15 juli.

Språk och litteraturkurser:

  • YIDD01, Jiddisch: Språk och litteratur, nybörjarkurs I, 15 hp (halvfart, distans)
    Vår nybörjarkurs för dig som är intresserad av att börja lära dig tala, skriva och läsa Jiddisch och kunna ta del av en rik och unik kultur. Kursen ges på engelska för att också kunna nå en internationell målgrupp. Kursen är den första av två nybörjarkurser som ges på distans och halvfart över två terminer.
  • YIDD11, Jiddisch: Språk och litteratur, grundkurs I, 15 hp (halvfart, distans)
    Grundkursen i Jiddisch för dig som är klar med nybörjarkurs 1 och 2. Även grundkursen ges på distans och halvfart över två terminer.

Mer information:

Om ämnet Jiddisch

Läs mer om ämnet Jiddisch och vår utbildning här.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.