lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kurser i Jiddisch

Höstterminen 2020

Ta del av en rik internationell kultur med starka rötter i sverige

Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk och Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

En ny generation av jiddischtalande forskare och lärare bidrar till att ge nytt liv åt språket på 2000-talet. Undervisningen består dels av språkundervisning, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av den rika jiddischlitteraturen och askenasisk-judisk historia och kultur.

Hösten 2020 ger vi följande kurser i jiddisch vid Språk- och litteraturcentrum. Sök senast 15 april.

Språk och litteraturkurser:

Kulturkurser:

Vid sidan om våra språkkurser ger vi också en eller två så kallade kulturkurser varje termin. De är kurser som inte kräver några förkunskaper i Jiddisch men som behandlar olika aspekter av judisk kulturhistoria, med tyngdpunkt på jiddischspråkig sådan. Även dessa kurser ges på engelska.

Mer information: