lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch: Kandidatkurs

YIDK01

Kurskod: YIDK01
Engelsk titel: Yiddish: B.A. Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2019.

Kurstillfälle: höstterminen 2019
Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-01-19
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande samt Jiddisch: Språk och litteratur - fortsättningskurs II (YIDB14).
Anmälningskod: LU-E1711

Beskrivning

Kursen ger fördjupade språkkunskaper i jiddisch och i dess kultur och litteratur. Den innehåller ett vetenskapligt fokus på litteratur och kultur och uppmärksammar särskilt vetenskaplig metod och teori i relation till texter och andra medier skrivna på jiddisch. I kursen ingår en examensuppsats, som ventileras vid ett seminarium. Under hela kursen tränas språkfärdighet i jiddisch, både i tal och skrift. Kursen består av följande delkurser: 1. Teori och metod, 7,5 högskolepoäng (Theory and Method Course) 2. Språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng (Language Proficiency) 3. Examensarbete, 15 högskolepoäng (Bachelor Thesis)

Delkurser

  1. Teori och metod, 7,5 hp
  2. Spåkfärdighet, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande samt YIDB14

Utbildningstillfällen – höstterminen 2019

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Distance Lund, full time 100%
In English
September 2, 2019 – January 19, 2020

Last day for application January 15, 2019

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Jiddisch: Kandidatkurs är 50 000 SEK.