Kompendier och kopiering

Försäljning av kompendier

Undervisningsmaterial i form av kompendier finns att köpa i SOL:s reception.

Kopiering av examensarbete

De examensarbeten om 15 poäng som skrivs på 61-90 respektive avancerad nivå räknas som en form av examination. Handledaren beslutar hur många exemplar som ska kopieras. Kopiering av uppsatser till eget bruk, utöver seminariet, betalas enligt kopieringstaxa. Expeditionen sköter själva kopieringen, om inget annat överenskommes. Uppsatsen skall efter ventilering och godkännande av examinator registreras i LUP student papers

Upphovsrätt och kopieringsavtal

Alla bör vara medvetna om att kopiering är mycket strängt reglerad enligt lagen om upphovsrätt. I princip är all kopiering för spridning av tryckt material förbjuden. Universitetet har dock ingått ett avtal med upphovsrättsorganisationen BONUS vilket ger universitetet rätt till viss begränsad kopiering. Grundregeln är att en lärare - för att komplettera den obligatoriska kurslitteraturen - får kopiera högst 15% av sidantalet ur en bok, tidning, tidskrift med mera, dock ej mer än 15 sidor åt sina studenter. Läraren, liksom studenten, får också kopiera ett exemplar av en hel skrift för eget bruk. Observera att läraren inte får hjälpa studenterna med att organisera gemensam kopiering. Det är inte heller tillåtet för en enskild studerande att kopiera ett helt verk på institutionens kopiatorer.
Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2022-05-29