lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysningar, resebidrag för forskarstuderande och post doks i lingvistik/språkvetenskap

Ingen utlysning riktad mot forskarstuderande o postdoks i kinesiska kommer att ske denna gång.