lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utlysningar, masterstipendier, våren 2019

Vänligen notera att ingen utlysning kommer att ske i kategorin "Masterstipendier i kinesiska" denna gång.

Viktigt om masterstipendier:

Ledningsgruppen för The Birgit Rausing Language Programme har i hanteringen av masterstipendieärenden inhämtat information från lönekontoret och sektion personal vid LU om Skatteverkets regler för stipendier och Lunds universitets policy vid utdelningsförfaranden. Eftersom risk för så kallad ”skattesmitta” (förhållandet mellan anställning och stipendium) kan påverka utdelningsförfarandet har ledningsgruppen beslutat att i fortsättningen pröva varje enskilt ärende där risk för skattesmitta föreligger, i samråd med Skatteverket och arbetsrättsrättsjurister vid Lunds universitet.