lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentinformation

Allmänt

Generell information om studier vid Språk- och litteraturcentrum finns på de gemensamma sidorna.

Reception

De allra flesta ärenden får du hjälp med i Språk- och litteraturcentrums reception.

Expedition

Du vänder dig till ämnets kursexpeditionen för grekiska (antik och bysantinsk) med frågor som rör dina kurser.

Studievägledning

Grekiska (antik och bysantinsk) har en egen studievägledare.

Studierektor