lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Grekiska (antik och bysantinsk)

Ekonom, Grekiska (antik och bysantinsk)

Jag arbetar som ekonom och ansvarar för ämnena franska, spanska, italienska, rumänska, grekiska och latin.

Jag nås måndag, tisdag och torsdag kl 08:30 till 16:00.

Administrativt

Uppdrag

  • Ekonom för Franska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Italienska, Latin, Rumänska och Spanska

Malin Stråby

Ekonom
Sektion 3
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.strabysol.luse

Rum
SOL H304B (Sektion 3)
SOL:H302 (Administration)

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefon 046–222 75 55

Besökstider

måndag, tisdag och torsdag kl 8:30-16:30