Registrering och övergång till ny kurs

Registrering

Alla studerande vid Språk- och litteraturcentrum måste registrera sig varje termin för att ha rätt att gå upp i tentamen. Registreringen skall göras inom två veckor efter terminsstarten hos expeditionen. Språk- och litteraturcentrum har rätt att neka studenter att registrera sig efter de första tre veckorna. Observera att även de studerande som "bara" ska göra omprov under terminen måste registrera sig enligt samma regler som övriga.
Viktigt!
Alla studerande vid Språk- och litteraturcentrum måste registrera sig varje termin för att ha rätt att gå upp i tentamen. Registreringen skall göras inom två veckor efter terminsstarten på expeditionen. Registreringen är också nödvändig för att du ska få ut dina studiemedel. Tyvärr har byråkraterna inte riktigt förstått hur mycket tid som krävs för en institution att i början av terminen registrera samtliga studenter, i SOL:s fall flera tusen som alla naturligtvis vill ha ut sina studiemedel så snart som möjligt.Vi ber dig alltså om att ha förståelse för om det kan dröja något. Om du har några frågor om registrering eller motsvarande, vänd dig i så fall till studievägledaren.
Viktigt!
Meddela alltid expeditionen om du ändrar adress under terminen!

Övergång till ny studiekurs

Grundregeln för att få fortsätta med studier på högre nivå är att hela den föregående nivån är avklarad. Dispens för en delkurs kan göras om den skriftliga språkfärdigheten eller grammatiken är avklarad på den lägre nivån. Inga undantag görs från denna regel. Någon mindre variation i det poängantal som krävs för att få skriva in sig på nästa nivå kan förekomma på vissa kurser/nivåer beroende på delkursernas storlek och poängsättning. På antagningsbeskedet står ofta ANTAGEN åtföljt av siffran 10 i kolumnen Anmärkningar. Detta betyder att den studerande endast får registrera sig om kraven för de särskilda förkunskaperna är uppfyllda på det sätt som anges ovan.
Viktigt!
Observera att bara de som är registrerade på kursen i fråga innevarande termin har rätt att deltaga i undervisning och examination. För omregistrerade gäller att de bara har rätt att delta i undervisningen i mån av plats.

Tillgodoräknande av poäng

Generellt gäller att en studerande inte ska behöva tentera av samma sak två gånger. Detta kan tyvärr inte ske automatiskt, utan studierektorn eller studievägledaren måste kontaktas i varje enskilt fall.

Komplettering till kurser med annan inriktning

Det händer inte så sällan att en studerande vill komplettera en viss kurs. Rent allmänt bör detta undvikas eftersom det innebär ganska stora administrativa insatser. Normalt brukar vi dock kunna lösa kompletteringar på ett individuellt och smidigt sätt. Kontakta studievägledaren i dessa frågor.
Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2022-05-29