lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Ritten över Bodensjön

Ritten över Bodensjön
Studier i Lars Gustafssons poesi

Per Svenson och
Lars Gustaf Andersson

Art Factory
Ritten över Bodensjön

Essäsamlingen Ritten över Bodensjön lånar sitt namn av en dikt av Lars Gustafsson. Gustafssons poesi, i synnerhet hans Sonetter, är ämnet för samlingens 12 essäer, författade av Per Svenson och Lars Gustaf Andersson.