lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Film International
Making Movies in Europe

Film International
Making Movies in Europe

Vol. 8 No. 6 / 2010

Gästredaktörer
Olof Hedling och Mariah Larsson