lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Ledstången i mörkret

Ledstången i mörkret
texter om Tomas Tranströmer

Niklas Schiöler

Carlssons
Ledstången i mörkret

Tomas Tranströmer erhöll Nobelpriset i litteratur 2011, "för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga".

I Ledstången i mörkret skriver författaren och Tranströmerkännaren Niklas Schiöler om olika sidor av hans diktning: om den stränga formen, om den överrumplande metaforiken, om det lätta handlaget – och om diktningens tillit, "den blinda ledstången som hittar i mörkret".