lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Kroppen i humanioraperpektiv

Kroppen i humanioraperpektiv

Redaktion: Anders Palm & Johan Stenström

Makadam
Kroppen i humanioraperpektiv

Medicin är egentligen den mest humanistiska av vetenskaper. All medicinsk praktik börjar och slutar i ett möte mellan människor. I denna tvärvetenskapliga antologi förs ett livligt samtal om medicin som humaniora av forskare från båda sidor.