lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Hamlet eller Hamilton?

Hamlet eller Hamilton?
Litteraturvetenskapens problem och möjligheter

Torbjörn Forslid och
Anders Ohlsson

Studentlitteratur
Hamlet eller Hamilton?

Diskussionen om vilka slags texter litteraturvetenskapen ska ägna sig åt är ofta starkt polariserad. Är det Shakespeares eller Guillous författarskap som är viktigt att studera? Men detta är bara en av många frågor litteraturämnet idag måste ta ställning till. Boken kartlägger och analyserar den rådande "krisen" inom litteraturvetenskapen samt visar på dess historiska förutsättningar. Därefter formulerar författarna strategier för forskning och undervisning i dagens föränderliga medielandskap.