lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Döden och grodan

Döden och grodan

Niklas Schiöler

Carlssons
Döden och grodan

I Döden och grodan prövar Niklas Schiöler hållbarheten i vissa etablerade uppfattningar om dikter, diktare och litterära strömningar.  Han diskuterar svårigheterna och möjligheterna att tolka japansk haiku utan att förstå originalspråket, han utröner om en av surrealismens mest centrala dikter verkligen är surrealistisk och han presenterar en originell och överraskande läsning av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta.

Bland övriga författare som behandlas i Döden och grodan märks Bashõ, Shiki, Ungaretti, Karlfeldt, Edfeldt och R.S. Thomas.