lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utgivna publikationer

Bellman levde på 1880-talet

Bellman levde på 1880-talet

Johan Stenström

Atlantis
Bellman levde på 1880-talet

I boken "Bellman levde på 1800-talet" visas hur Carl Michael Bellman dyrkades och exploaterades, och hur hans diktning återanvändes i litteraturen, på teatern och i bildkonsten.