lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Informationsmöten

Sök doktorandanställning i februari 2019

Torsdagen den 7/2 kl 12.15–13 i sal H140 informerar vi dig som är intresserad av att söka doktorandanställning på SOL eftersom fakulteternas årliga utlysning av doktorandanställningar är öppen 1 februari–1 mars. Vid mötet kommer vi bl a att redogöra för vilka ämnen som är aktuella i år, forskarskolan Agenda 2030, hur ansökan ska utformas och hur beredningsprocessen ser ut. Mötet kommer delvis att hållas på engelska.

Alla intresserade studenter är välkomna!

Henrik Rahm, biträdande prefekt, forskning och forskarutbildning

Lisa-Marie Teubler, doktorand i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning

Presentationer