Informationsmöten

Sök doktorandanställning i februari 2020

Torsdagen den 6/2 kl 15.15–16 i sal L403 informerar vi dig som är intresserad av att söka doktorandanställning på SOL eftersom fakulteternas årliga utlysning av doktorandanställningar är öppen 1 februari–1 mars. Vid mötet kommer vi bl a att redogöra för vilka ämnen som är aktuella i år, forskarskolan Agenda 2030, hur ansökan ska utformas och hur beredningsprocessen ser ut. Mötet kommer delvis att hållas på engelska.

Alla intresserade studenter är välkomna!

Henrik Rahm, biträdande prefekt, forskning och forskarutbildning

Jorunn Joiner, doktorand i engelska, litteraturvetenskaplig inriktning