Den nationella forskarskolan FRAM

Den 22 augusti 2012 invigdes den nya nationella forskarskolan "De främmande språkens didaktik" (FRAM) vid Stockholms universitet. Forskarskolan riktar sig till yrkesverksamma lärare inom grundskolans senare år, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, och leder till licentiatexamen. Doktoranderna har lön från sin arbetsgivare och deltar i forskarutbildningen 80 procent av heltid. Övriga 20 procent jobbar de som vanligt i skolan (SFS 2009:1036).

Utbildningen omfattar fem terminer (2,5 år) och anordnas i samverkan mellan universiteten i Göteborg, Lund (SOL), Stockholm och Växjö. Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet är värd och ansvarig. 10 personer har antagits till forskarskolan, vid något av de medverkande lärosätena.

Forskarutbildningen är språkdidaktisk, vilket innebär att kurser och uppsatsarbete handlar om kunskapsbildning, lärande, undervisning och bedömning. Utbildningen är gemensam för samtliga ingående språkämnen, men innehållet riktas även mot de områden som är specifika för språkämnena engelska, franska, italienska, spanska och tyska.

Huvudsakliga forskningsområden är:

  1. Individens språkinlärning
  2. IKT, lärande och undervisning i språk
  3. Former för bedömning i språk.


Forskningsprogram (Nytt fönster)
 
In English

Graduate School in Language Education (FRAM) (New Window)

 

Antagna licentianderna

Vid SOL är följande licentiander verksamma inom FRAM:

Kontakt

Jonas Granfeldt

Professor i franska

E-post Jonas.Granfeldtrom.luse

Telefon 046–222 88 02


Camilla Bardel

Koordinator
professor i moderna språk med didaktisk inriktning

E-post camilla.bardelisd.suse

Telefon 08-1207 6779