lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utvärderingar och röster om författarskolan

För att hela tiden förbättra författarskolan görs regelbundna utvärderingar. Utfallet har hittills varit överväldigande positivt, i synnerhet beträffande handledningen av det egna skrivandet och av skrivövningar. Det största problemet har varit att välja kurslitteratur och att finna ett bra sätt att använda dem i undervisningen; spridningen på olika genrer gör det svårt att finna bra läromedel. Vi arbetar på det. Här är i alla fall några exempel på vad tidigare studenter på författarskolan sagt på olika utvärderingar - anonymt förstås:

Vad anser du om trivseln på skolan?

  • Det har varit lite spänningar mellan vissa personer på kursen, men i stort har vi haft en fantastisk sammanhållning och stämning i gruppen. Jag kommer att sakna… alla, egentligen. Under tio år på universitetet har jag aldrig varit med om ett sådant kamratskap inom klassen.

Vad har du fått med dig från utbildningen?

  • En tro på mitt eget skrivande. Glädjen av att ha befunnit mig i en miljö där det har varit självklart att man har skrivit. En känsla för mig själv som skrivande människa. En skrivarglädje och styrkan av att ha gjort något färdigt.
  • Ett ökat självförtroende, utvecklade färdigheter i skrivandets konst, många nya vänner och trevliga minnen. ”Gick in som en person och ut som en annan” och menar med det att vad som kanske varit störst med utbildningen är den personliga utvecklingen, som varit ännu större än i skrivandet.
  • En mer professionell inställning till skrivande, riklig författarerfarenhet av många olika ämnen och genrer, en mycket förbättrad insikt i författarskapets praktiska sidor och, förstås, alla kompisar jag fått i klassen och bland lärarna.

Vad anser du om utbildningen som helhet gällande föreläsningarna?

  • Det har varit litet skiftande kvalitet på föreläsarna, men generellt sett har nivån varit väldigt hög

Vad anser du om utbildningen som helhet gällande kursinnehåll

  • Jättebra och utvecklande för en skrivande. Alla uppgifterna har varit roliga och lärorika. Sista terminen har kanske varit lite tunn med få tillfällen, men å andra sidan är det bra att få kunna slutföra boken i lugn och ro och sedan skriva eget material inför framtiden!
  • Författarskolan har gett en mångsidig utbildning i alla aspekter av livet som författare, konstnärliga och hantverksmässiga såväl som rent praktiska.