lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Handledning

Varje kursdeltagare får sig tilldelad en handledare i början av utbildningen. Det är handledaren som tillsammans med kursdeltagarna ska hjälpa kursdeltagaren att utveckla det egna skrivandet. Alla handledare samma antal timmar till sitt förfogande per kursdeltagare och kurs, däremot är formerna för handledningen är inte reglerade.
     Varje handledare har därutöver textsamtal med sina adepter från grundutbildningens båda årskullar. På så sätt möts studenterna även över klassgränserna. Om en handledare har få adepter kan en sammanslagning med en annan handledare och dennas adepter ske.

Bland handledarna finns både författare och universitetslärare. Somliga har bara någon enstaka studerande att handleda, andra har flera. Några är specialiserade på poesi, andra på romaner eller på barn- och ungdomslitteratur. Vilka av handledarna som är tillgängliga för handledning kan variera från termin till termin.

För närvarande består handledargruppen av:

 • Stefan Casta, författare, barn- och ungdomslitteratur
 • Immi Lundin, författare, journalist, doktor i litteraturvetenskap
 • Joakim Forsberg, romanförfattare, dramatiker och musiker, lektor i litterärt skapande
 • Åsa-Maria Kraft, poet
 • Björn Larsson, romanförfattare, professor i franska
 • Carola Mikaelsson, författare, skrivpedagog, universitetsadjunkt, programkoordinator
 • Henrik Petterson, romanförfattare
 • Niklas Törnlund, poet, musiker, litteraturintroduktör
 • Boel Gerell, författare och kritiker
 • Oline Stig, novellist och kritiker
 • Kerstin Norborg, poet och författare

 

När en handledare utses försöker författarskolan i görligaste mån ta hänsyn till såväl handledarens som kursdeltagarnas inriktning och kunnande. Detta kan naturligtvis vara svårt i början av utbildningen innan handledare och kursdeltagare har lärt känna varandra, i all synnerhet som det också är en fråga om personkemi för att handledningen ska fungera bäst möjligt. Varje kursdeltagare har därför rätt att byta handledare under utbildningens gång. Kursledningen kommer att göra vad den kan för att tillfredsställa olika önskemål, med de två reservationerna att en begärd handledare inte alltid har möjlighet att ta emot fler kursdeltagare och att det inte är praktiskt möjligt att låta kursdeltagarna byta handledare flera gånger per termin. Grundprincipen är dock att det är fullt legitimt att vilja byta handledare och att ett handledarbyte ska ske utan att kursdeltagaren på något sätt blir lidande av bytet.