lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs

LUFK08

Kurskod: LUFK08
Engelsk titel: Creative Writing: Bachelor Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2019.

Kurstillfälle: vårterminen 2019
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2019-01-21 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt Författarskolan: Litterär gestaltning - breddningskurs (LUFA07 eller LUFA31)
Anmälningskod: LU-59211

Information

OBS: Glöm inte bort att gå in och registrera er själva via studentportalen. Registreringen är öppen 14-21 januari 2019.

Delkursinformation

  1. Att skriva ett eget litterärt verk: Examensarbete, 20 hp
  2. Att läsa för att skriva, 5 hp
  3. Att vara författare, 5 hp

Beskrivning

Kursens övergripande mål är att slutföra examensarbetet för kandidatexamen, bestående först och främst av ett litterärt verk av hög kvalitet, men också av en kommenterade och analyserande uppsats om det egna skrivandet, där de estetiska och tematiska val som gjorts under skrivandets gång beskrivs och motiveras.

I kursen ingår också ett moment som är avsett att förbereda studenten för den verklighet som väntar efter kursens slut, i kontakter med förlag, i form av kontraktsskrivande och mötet med litteraturkritik. Här ingår också träning i muntliga framträdanden.

Kursen består av tre delkurser:

Att skriva ett eget litterärt verk: Examensarbete för kandidatexamen i form av ett eget litterärt verk av hög kvalitet, 20 hp.

Att läsa för att skriva: Det egna skrivandet i ett kritiskt och estetiskt perspektiv, 5 hp.

Att vara författare: Upphovsrätt, förlagskontrakt och publikationsformer, 5 hp.

 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - kandidatkurs är 50 000 SEK.